spret

Nu är det igång, inte en fönstersmyg är tom. Katterna får hitta andra sittplatser tills frosten gått ur marken.

Annonser