snäppor

Gulbröstade- och Vitgumpsnäppor  i skymningen vid Barranca Negra.

Annonser