pipe

pipe

Ett monument över människans dumdristighet.
Via denna dumpades förr avloppet rätt ut i havet.
Numera leder den endast ens blickar ut över havet.

Annonser